Fundacja Arton
  • Zofia i Oskar Hansenowie Projekty Architektoniczne

    Zofia i Oskar Hansenowie Projekty Architektoniczne

Zofia i Oskar Hansenowie

Zofia Aleksandra Garlińska-Hansen (1924-2013) - architektka, przedstawicielka modernizmu, współautorka teorii Formy Otwartej (1957) i koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego (1967). Ukończyła architekturę na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem Romualda Gutta (dyplom 1952) Razem z mężem Oskarem Hansenem zaprojektowała zespoły mieszkaniowe w Warszawie: Rakowiec (1961-1963), Bracławska (1964-1974) i Przyczółek Grochowski (1968-1974) oraz osiedle im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (1961). Była współautorką koncepcji linearnej systemu ciągłego zakładającej powstawanie aglomeracji w układzie południkowym, gdzie poszczególne strefy funkcjonalne miały przeplatać się ze strefami mieszkalnymi.

Oskar Hansen (1922-2005) – polski architekt, teoretyk, malarz, rzeźbiarz, pedagog. Studiował na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Technicznej w Wilnie oraz Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w roku 1951 u Romualda Gutta). W 1948 mieszkał w Paryżu, gdzie studiował malarstwo u Fernanda Légera. Tam też praktykował architekturę u Pierre\\\\\\\'a Jeannereta. Od roku 1955 był wykładowcą, a od 1967 profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego dydaktyka oraz teorie, zwłaszcza teoria Formy Otwartej, opracowana wspólnie z żoną, Zofią Garlińską-Hansen, wywarły ogromny wpływ na jego studentów, m.in. Grzegorza Kowalskiego, Zbigniewa Frączkiewicza, Zofię Kulik, Elżbietę Cieślar, Emila Cieślara, Wiktora Gutta.