Fundacja Arton
  • Jan Świdziński. Prace oraz dokumentacja działań

    Jan Świdziński. Prace oraz dokumentacja działań

  • Jan Świdziński. Prywatne archiwum

    Jan Świdziński. Prywatne archiwum

Jan Świdziński

Jan Świdziński (1923-2014). W czasie wojny studiował architekturę. W 1947 roku zaczyna studia w nowo wtedy powstałej Wyższej Szkole Plastycznej. W latach 50., obok malarstwa, zajmuje się także pracą w czasopiśmie Razem; rozpoczyna też współpracę z Instytutem Sztuki w Warszawie. W latach 1965/70 zwraca się w kierunku logiki formalnej, zakłada także Dział Badań nad Sztuką przy Polskim Towarzystwie Cybernetycznym. Na początku lat 70. zaczyna organizować różne rodzaje interwencji artystycznych, nawiązuje współpracę z wieloma grupami: Net, Permafo, Warsztat Formy Filmowej. Jest współzałożycielem Małej Galerii, zostaje także członkiem rady programowej galerii: Współczesna, Remont, Zero (Warszawa), Galeria Sztuki Współczesnej (Wrocław), Pole Gry (Bolesławiec). W 1970 roku wydaje artykuł: Spór o istnienie sztuki. W sierpniu 1976 roku wydaje manifest Sztuka jako sztuka kontekstualna, w Lund w Szwecji. W tym samym czasie, również w Szwecji, ma miejsce wystawa Sztuki Kontekstualnej. W 1977 Świdziński zorganizował Międzynarodową Konferencję: Sztuka jako działanie w kontekście rzeczywistości. Od tego czasu aż do dzisiaj był organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji, spotkań, festiwali, wystaw w kraju i za granicą (w tym cyklicznych jak festiwal Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim od 1998. źródło: http://swidzinski.art.pl/ (za: B. Łukasiewicz)