Fundacja Arton
  • Anna Kutera Fotograficzne Dokumentacje Akcji

    Anna Kutera Fotograficzne Dokumentacje Akcji

  • Anna Kutera Video

    Anna Kutera Video

  • Anna Kutera Projekty fotograficzne

    Anna Kutera Projekty fotograficzne

Anna Kutera

Anna Kutera (ur. 1952 roku w Zgorzelcu) W 1972 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu; 1977 - ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Dyplom w Pracowni malarstwa prof. Konrada Jarodzkiego; 1973–78 - współorganizowała działalność Międzynarodowej Galerii Sztuki Najnowszej przy Klubie Studenckim „Pałacyk” we Wrocławiu; 1978-83 - była kierownikiem artystycznym Salonu Sztuki Najnowszej przy PSP we Wrocławiu (ul. Jatki); od 1977 - jest członkiem ZPAP; od 2004 – 2009 była wiceprezesem Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Wybrane wystawy indywidualne: 1975 – Morfologia nowej rzeczywistości – Galeria St.Petri, Lund, Szwecja; 1976 - Morfologia nowej rzeczywistości, Galeria Sztuki Najnowszej, Wrocław; 1977 – Morfologia nowej rzeczywistości – Galeria „Labirynt” Lublin; 1978 – „Alternatywne koncepcje sztuki” – MGSN Wrocław; 1980 – Remanent – Mała Galeria, Warszawa; 1980 – Remanent – Galeria Sztuki Najnowszej, Wrocław; 1982 – Sytuacje stymulowane – BWA Gorzów Wlkp; 1983 – Na przejeździe kolejowym – Galeria Sztuki Najnowszej, Wrocław; 1984 – Dialog – Galeria Remont, Warszawa; 1985 – Monolog - Galeria Labirynt, Lublin; 1985 – Sytuacje stymulowane – Artculture Resource Centre (ARC) Toronto, Kanada; 1986 – Mówiące kamienie – Galeria Foto-Medium-Art, Wrocław; 1990 – Mój Dom Francuski – DANAE Foundation, Pouilly/Paryż, Francja; 1991 – Mój Dom Podróżny – May de la Photo, Reims, Francja