Fundacja Arton
  • Tomasz Konart prace

    Tomasz Konart prace

Tomasz Konart

W latach 1975-80 studiował w PWSFTiTv w Łodzi. W 1999 podjął studia na wydziale Nowe Media Ryerson University w Toronto. W latach 70. był jednym z współzałożycieli Zespołu T, grupy powstałej w PWSFTiTv w Łodzi. Tworzy filmy eksperymentalne. Jest jednym z nielicznych polskich artystów uprawiających sztukę net-artu. Mieszka i pracuje w Toronto i Berlinie.

Opis autorski archiwum:
Katalog moich prac obejmuje kilkanaście tytułów mieszczących dużo więcej pojedynczych elementów. Są to skany negatywów fotograficznych oraz zdjęcia akcji i obiektów powstałych w okresie ponad dziesięciu lat począwszy od połowy lat siedemdziesiątych. Chociaż każdy element jest ostemplowany datą, w tym przypadku datowanie nie jest ani ważne, ani łatwe. Tak jak z jednego negatywu można uzyskać wiele różnych powiększeń, tak z założenia przedstawione tutaj prace były realizowane w różnych okolicznościach. Każda realizacja miała osobne, własne znaczenie i prawie po żadnej z nich nie ma śladu. Niektóre, jak rysunek na ścianie galerii czy na chodniku, znikły w sposób naturalny. Prawie wszystkie powiększenia fotograficzne zostały celowo zniszczone, aby ułatwić następne inkarnacje. Pozostały negatywy, rysunki i broszury. Są one jednocześnie zapisem i projektem osobistego eksperymentu z narzędziem do rysowania albo z aparatem fotograficznym. Po pierwszej wojnie światowej było olbrzymie zapotrzebowanie na protezy.

(…) Pod koniec lat sześćdziesiątych zaczęto rozumieć technologie fotograficzne jako możliwość poszerzenia naszej percepcji. Analiza mediów stała się popularną dziedziną badań akademickich. W tej atmosferze zacząłem swoją pracę. Ekscytowało mnie i bawiło, że bez przerwy fotografując uczestniczę w tak ważnych przemianach kulturowych. Podejrzewam, że bez tej bazy ideologicznej obcowanie z aparatem fotograficznym nie dawałoby mi satysfakcji.