Fundacja Arton

Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz

Jerzy Fedorowicz, (ur. 1928) i Ludmiła Popiel (1929–1988) Ludmiła Popiel związana z powojenną awangardą i nurtem sztuki pojęciowej. W 1954 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorka obrazów i rysunków, działań i projektów konceptualnych oraz tekstów teoretycznych. Wraz z Jerzym Fedorowiczem współtworzyła słynne plenerowe spotkania artystów, naukowców i teoretyków sztuki w Osiekach, gdzie zaistniały niezwykłe warunki dla realizacji nowatorskich form działalności artystycznej. Aktywna uczestniczka życia artystycznego w Polsce w latach 60. i 70., brała udział w I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 r., Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w 1966 r., sympozjum Wrocław 70’ oraz wielu innych wydarzeniach kluczowych dla ruchu awangardowego i pojęciowego w powojennej Polsce. Jej prace prezentowane były na kilku pokazach indywidualnych (Galeria Sztuki Informacji Kreatywnej, Wrocław 1972; Galeria Piwna 20/26, Warszawa, 1982; Galeria Moje Archiwum, Koszalin, 1995), a także wielu wystawach zbiorowych, m.in. Refleksja konceptualna w sztuce polskiej 1965–1975. Doświadczenia dyskursu, CSW, Warszawa, 1999; Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych, Zachęta, Warszawa, 2014. Prace Ludmiły Popiel znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum w Koszalinie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesnego Wrocław. W 1951 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku; w 1954 Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta. Współinicjator i organizator Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach. Twórczość Fedorowicza obejmuje malarstwo, rysunek i prace o charakterze konceptualnym. Przenika się ona z twórczością jego żony, Ludmiły Popiel-Fedorowicz, z którą łączyła artystę wspólna refleksja i praca artystyczna. Wystąpienia Fedorowicza stały się częścią istotnych wydarzeń artystycznych w historii polskiej sztuki awangardowej, przede wszystkim w latach 60. i 70., takich jak I Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach (1966), Wrocław \\\\\\\'70 – Sztuka Pojęciowa, oraz plenery w Osiekach.