Fundacja Arton
  • Jadwiga Singer odbitki

    Jadwiga Singer odbitki

  • Jadwiga Singer sitodruki

    Jadwiga Singer sitodruki

  • Jadwiga Singer inne prace

    Jadwiga Singer inne prace

Jadwiga Singer

(1952-2007) Jadwiga Singer była współzałożycielką Laboratorium Technik Prezentacyjnych, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, autorką prac fotograficznych, graficznych, filmów, wideo, realizacji performans. Była także autorką tekstów opisujących charakter działań Laboratorium. Charakteryzując obszar zainteresowań Laboratorium TP Jadwiga Singer pisała: \'Spostrzeżenia dotyczące wzajemnych oddziaływań w obrębie różnych sposobów przekazu wizualnego (zarówno w sferze estetyki jak i refleksji nad językiem wypowiedzi) nasunęły nam się w trakcie pracy nad grafiką i spowodowały, że zainteresowaliśmy się fotografią, filmem i video, traktując te środki nie jako źródło inspiracji w pracy graficznej, ale jako autonomiczne, równoprawne z grafiką sposoby wypowiedzi, pozwalające na prowadzenie równie skutecznych poszukiwań w dziedzinie problemów, którymi chcemy się podzielić z odbiorcą. Nie chcemy przedstawiać ani tłumaczyć rzeczywistości już zastanej, lecz ją poznawać na nowo – włączając w terytorium sztuki jej pospolite, codzienne i najmniej jeszcze znane aspekty. Jest to zasadą naszego uczestnictwa w procesie poznania rzeczywistości i widz może brać w nim udział poprzez współdziałanie z naszymi zamierzeniami.\' Prezentowane w repozytorium prace pochodzą z opracowanego w 2019 r. archiwum artystki, które przez lata uchodziło za zaginione lub zniszczone. Archiwizacja zrealizowana w ramach programu Wspieranie działań archiwalnych 2019.