Fundacja Arton
 • zaprzeczenie.m4v
 • arton_2013_wasko_535.jpg
 • arton_2013_wasko_536.jpg
 • arton_2013_wasko_537.jpg
 • arton_2013_wasko_538.jpg
 • arton_2013_wasko_539.jpg
 • arton_2013_wasko_540.jpg
 • arton_2013_wasko_541.jpg
 • arton_2013_wasko_542.jpg
 • arton_2013_wasko_543.jpg
 • arton_2013_wasko_544.jpg
 • arton_2013_wasko_545.jpg
 • arton_2013_wasko_546.jpg
 • arton_2013_wasko_547.jpg
 • arton_2013_wasko_548.jpg
 • arton_2013_wasko_549.jpg
 • arton_2013_wasko_550.jpg
 • arton_2013_wasko_551.jpg
 • arton_2013_wasko_552.jpg
 • arton_2013_wasko_553.jpg
 • arton_2013_wasko_554.jpg
 • arton_2013_wasko_555.jpg
 • arton_2013_wasko_556.jpg
 • arton_2013_wasko_557.jpg
 • arton_2013_wasko_558.jpg
 • arton_2013_wasko_559.jpg
 • arton_2013_wasko_560.jpg
 • arton_2013_wasko_561.jpg
 • arton_2013_wasko_562.jpg
 • arton_2013_wasko_563.jpg
 • arton_2013_wasko_564.jpg
 • arton_2013_wasko_565.jpg
 • arton_2013_wasko_566.jpg
 • arton_2013_wasko_567.jpg
 • arton_2013_wasko_568.jpg
 • arton_2013_wasko_569.jpg
 • arton_2013_wasko_570.jpg
 • arton_2013_wasko_571.jpg
 • arton_2013_wasko_572.jpg
 • arton_2013_wasko_573.jpg
 • arton_2013_wasko_574.jpg
 • arton_2013_wasko_575.jpg
 • arton_2013_wasko_576.jpg
 • arton_2013_wasko_577.jpg
 • arton_2013_wasko_578.jpg
 • arton_2013_wasko_579.jpg
 • arton_2013_wasko_580.jpg
 • arton_2013_wasko_581.jpg
 • arton_2013_wasko_582.jpg
 • arton_2013_wasko_583.jpg
 • arton_2013_wasko_584.jpg
 • arton_2013_wasko_585.jpg
 • arton_2013_wasko_586.jpg
 • arton_2013_wasko_587.jpg
 • arton_2013_wasko_588.jpg
 • arton_2013_wasko_589.jpg
 • arton_2013_wasko_590.jpg
 • arton_2013_wasko_591.jpg
 • arton_2013_wasko_592.jpg

Zaprzeczenie

rok powstania:

1973

technika:

film, 35 mm

licencja:

Ryszard Waśko

słowa kluczowe:

Ryszard Waśko zaprzeczenie film

Film Zaprzeczenie, który jest materiałem wyjściowym dla prezentowanej fotografii, potraktować można jako poważny eksperyment analityczny z kręgu Warsztatu Formy Filmowej, ścisłe podporządkowanie się artysty partyturze nadaje mu absurdalny charakter. W toku kolejnych powtórzeń podobnych operacji początkowe założenie poznawcze szybko przeistacza się w ironiczną „grę z formą”. Waśko z humorem rozprasza tu powagę swoich wcześniejszych analitycznych realizacji. Ze względu na powtórzenie i zwielokrotnienie słowa “nie” (na poziomie wizualnym i akustycznym) film ten został odczytany w krajach zachodnich (ku zdumieniu artysty) jako znak protestu przeciwko reżimowu komunistycznemu w Polsce.

Opis za: The Workshop of the Film Form 1970-1977, kat. wyst., Electronic Arts Intermix, Nowy Jork 2004.