Fundacja Arton

Nie Jesteś Tym (głos Sara)

technika:

taśma magnetyczna, wave

numer inw.:

audio_gajewski_8_arton_(glos Sara)-Nie Jestes Tym

licencja:

Henryk Gajewski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego