Fundacja Arton

Prosto Krzywa

rok powstania:

1973

technika:

fotografia czarno-biała, papier, tempera

licencja:

Ryszard Waśko

słowa kluczowe:

prostokrzywa waśko fotografia

Film i fotografie z serii Prosto Krzywa to specyficzna gra pomiędzy rzeczywistą "dwu" wymiarowością filmu a iluzją "trzech" wymiarów, tworzoną przez warstwę przedstawieniową. Waśko poprzez skontrastowanie różnego rodzaju płaskich figur geometrycznych, z filmowymi rejestracjami obrazów rzeczywistości, przypomina o tym, iż film daje jedynie ułudę trójwymiarowości, podczas gdy w rzeczywistości obrazy są zdeponowane na płaskiej taśmie.

Opis za: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.