Fundacja Arton
  • uklad I-VI_1.jpg
  • Uklad wersja  copy_1.jpg
  • uklad page 1_1.jpg

Układ I-VI

rok powstania:

1973

technika:

fotografie barwne, papier (pierwotny nośnik film 35 mm, stopklatki z filmu)

licencja:

Ryszard Waśko

Ryszard Waśko, będąc pracownikiem naukowym szkoły filmowej, podjął próby wypracowania za pomocą matematyczno-logicznego „aparatu” obiektywnej wiedzy filmowej. Jego poszukiwania związane były z bliskim nauce szukaniem systemowych uogólnień własności strukturalnych analizowanego języka artystycznego. Zgodnie z tymi postulatami artysta w realizacji Układ I – VI przenosi swoje rozważania (dotyczące budowy przestrzeni filmowej za pomocą ujęć, ich zestawień i jazd kamery) w sferę laboratoryjnych operacji, budowania, a następnie testowania abstrakcyjnych modeli.  Układ I – VI jako model realny jest realizacją modelu teoretycznego (wykresów i partytur stworzonych przez artystę). Waśko bada tu najbardziej podstawowe typologie jazd kamery filmowej i ich zestawień.  Opis za: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009; Ryszard Waśko, „Modele struktur filmowych”, [w:] R. Kluszczyński, Warsztat Formy Filmowej, kat wyst., CSW, Warszawa 2000.

słowa kluczowe:

waśko układ