Fundacja Arton

Róg

rok powstania:

1976

technika:

fotografia czarno-biała, odbitki srebrowe, papier (stopklatka z instalacji wideo pod tym samym tytułem)

licencja:

Ryszard Waśko

Róg jest dokumentacją z instalacji wideo, w której Waśko sproblematyzował zjawisko bezpośredniej transmisji, poddając zarazem analizie relację między pomiędzy rzeczywistością a jej reprezentacją, pomiędzy przestrzenią rzeczywistą a przedstawioną. Istotnym, uwypuklonym aspektem tej pracy Waśki jest przestrzenny charakter samej instalacji (monitora) – punktu, w którym przestrzeń realna spotyka się z reprezentowaną, przez co instalacja ta, oprócz tego, iż dekonstruuje medium video, wchodzi w intertekstualny związek z rzeźbą oraz z environment art. 

Opis za: R. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1997.

słowa kluczowe:

waśko corner róg