Fundacja Arton

akcja Andrzeja Różyckiego Identyfikacja pozorna w ramach Akcji Warsztat

rok powstania:

1973

technika:

fotograficza cz.-b.

wymiary:

18 x 24 cm

numer inw.:

warsztat_2015_arton_382

licencja:

Józef Robakowski

Digitalizację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

słowa kluczowe:

Andrzej Różycki identyfikacja pozorna akcja warsztat warsztat formy filmowej

Akcja Warsztat miała miejsce w Muzeum Sztuki w Łodzi. Zaczęła się 31 stycznia, zakończyła 25 lutego 1973 r.

Artyści z Warsztatu Formy Filmowej, zaproszeni przez ówczesnego dyrektora Muzeum, Ryszarda Stanisławskiego, przygotowali program wydarzenia, na który składały się różnego rodzaju akcje, działania multimedialne, transmisje, projekcje telewizyjne, spektakl. Akcja Warsztat odbyła się pod hasłem \\\\\\\\\\\\\\\'Interesują nas wszelkie środki przekazu". Wernisaż odbył się w pustych salach Muzeum, które stopniowo zapełniały się dokumentacją fotograficzną akcji przeprowadzonych przez uczestników Warsztatu (autorem zdjęć był Zdzisław Sowiński).

Dokumentacja dotyczy działania Andrzeja Różyckiego, Identyfikacja pozorna.
Byłą to akcja performatywno-fotograficzno-filmowa, w której medium fotograficzne, filmowe oraz działanie performatywne przenikały się. Podczas emisji filmu, którego bohaterem był sam Różycki, artysta pojawiał się przed ekranem, na którym uprzednio umieścił swój fotograficzny portret w skali 1:1. Postać artysty, poruszająca się na tle tego ekranu, wykonująca różne czynności, przenikała się z wizerunkiem fotograficznym i filmowym.

Działanie zostało przez Różyckiego powtórzone podczas realizacji przez Józefa Robakowskiego filmu Żywa Galeria (1975) .