Fundacja Arton

Zaprzeczenie

rok powstania:

1973

technika:

fotografie barwne, papier (pierwotny nośnik film 35 mm, dł.: 4:06)

licencja:

Ryszard Waśko

Film Zaprzeczenie, który jest materiałem wyjściowym dla prezentowanej fotografii, potraktować można jako poważny eksperyment analityczny z kręgu Warsztatu Formy Filmowej, ścisłe podporządkowanie się artysty partyturze nadaje mu absurdalny charakter. W toku kolejnych powtórzeń podobnych operacji początkowe założenie poznawcze szybko przeistacza się w ironiczną „grę z formą”.Waśko z humorem rozprasza tu powagę swoich wcześniejszych analitycznych realizacji. Ze względu na powtórzenie i zwielokrotnienie słowa “nie” (na poziomie wizualnym i akustycznym) film ten został odczytany w krajach zachodnich (ku zdumieniu artysty) jako znak protestu przeciwko reżimowu komunistycznemu w Polsce.Opis za: The Workshop of the Film Form 1970-1977, kat. wyst., Electronic Arts Intermix, Nowy Jork 2004.