Fundacja Arton
 • popiel_2016_arton_224.jpg
 • popiel_2016_arton_225.jpg
 • popiel_2016_arton_226.jpg
 • popiel_2016_arton_227.jpg
 • popiel_2016_arton_228.jpg
 • popiel_2016_arton_229.jpg
 • popiel_2016_arton_230.jpg
 • popiel_2016_arton_231.jpg
 • popiel_2016_arton_232.jpg
 • popiel_2016_arton_233.jpg
 • popiel_2016_arton_234.jpg
 • popiel_2016_arton_235.jpg
 • popiel_2016_arton_236.jpg
 • popiel_2016_arton_237.jpg
 • popiel_2016_arton_238.jpg
 • popiel_2016_arton_239.jpg
 • popiel_2016_arton_240.jpg
 • popiel_2016_arton_241.jpg
 • popiel_2016_arton_242.jpg
 • popiel_2016_arton_243.jpg

Synchron. Fotografie barwne

rok powstania:

1977

technika:

slajd

numer inw.:

popiel_2016_arton_224-243

Jerzy Fedorowicz

słowa kluczowe:

Dłusko Ludmiła Popiel Jerzy Fedorowicz Synchron

Dokumentacja fotograficzna działania pt. Synchron, w którym Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz połączyli kierunki przestrzenne wskazane przez uczestników akcji w jeden geometryczny układ. Praca ta dotyka problemu eksploracji miejsca oraz jego obrazu wygenerowanego przez umysł.

Artyści opisali przebieg działania w katalogu Relartacje, Dłusko 1977:

Dłusko, 9 lutego 1977, godz. 20; 20:05 Uczestnicy zostają podzieleni na trzy grupy. 20:10 Grupy zajmują osobne pomieszczenia izolowane względem siebie. 20:15 Każda grupa otrzymuje identyczna zadanie. Winna podjąć decyzję dotyczącą wyboru jednego z wielu możliwych kierunków dla prostej przecinającej przestrzeń pomieszczenia, jakie zajmują. Jako model symbolizujący prostą zostaje przyjęty odcinek listwy o długości 120 cm, pomalowany na czerwono. Identyczne rekwizyty otrzymują wszystkie grupy. Inicjatorzy działań zobowiązują każdą grupę do podania motywów decydujących o wyborze. 20:20 Początek kształtowania się sesji. 20:35 Grupy informują inicjatorów o swoich decyzjach i podają uzasadnienie. 20:45 Zostaje dokonana dokumentacja zdecydowanych kierunków oraz notacji motywów wyboru. Dłusko, 10 lutego 1977, godz. 12:00. Plan drugi /w pobliskim lesie/ Inicjatorzy w wybranym przez siebie miejscu i ustalonym z wyboru punkcie dokonują przecięcia trzech wybranych a zdokumentowanych poprzedniego dnia kierunków zdecydowanych przez uczestników. Zabieg przecięcia zostaje dokonany za pomocą tych samych rekwizytów /czerwone listwy/ użytych poprzednio w działaniach grup. Wynik zostaje przedstawiony uczestnikom akcji”.