Fundacja Arton
 • popiel_2016_arton_464.jpg
 • popiel_2016_arton_463.jpg
 • popiel_2016_arton_462.jpg
 • popiel_2016_arton_461.jpg
 • popiel_2016_arton_460.jpg
 • popiel_2016_arton_459.jpg
 • popiel_2016_arton_458.jpg
 • popiel_2016_arton_457.jpg
 • popiel_2016_arton_456.jpg
 • popiel_2016_arton_455.jpg
 • popiel_2016_arton_454.jpg
 • popiel_2016_arton_453.jpg
 • popiel_2016_arton_452.jpg
 • popiel_2016_arton_451.jpg
 • popiel_2016_arton_450.jpg
 • popiel_2016_arton_449.jpg
 • popiel_2016_arton_448.jpg
 • popiel_2016_arton_447.jpg
 • popiel_2016_arton_446.jpg
 • popiel_2016_arton_445.jpg

In - dokumentacja fotograficzna

rok powstania:

1980

technika:

negatyw czarno-biały

Jerzy Fedorowicz

słowa kluczowe:

in Sytuacja topograficzna osieki Ludmiła Popiel Jerzy Fedorowicz

Dokumentacja fotograficzna pracy In. Sytuacja topograficzna zrealizowanej przez Ludmiłę Popiel i Jerzego Fedorowicza w 1980 roku w Osiekach.

Izabela Marczak pisze:

Sytuacja topograficzna ilustrująca teorię dwoistości sztuki zwizualizowaną w modelu Sztuka poza sztuką. Ilustruje on w prosty, modelowy sposób skomplikowaną sytuację dwoistości sztuki. Dowodzi przy tym, że czasy dzisiejsze preferują istnienie sztuki spod „pola kultury”, sztuki „obszaru egzystencjalnego”, dając jej szansę przewagi nad „sztuką manipulowaną” głównie dlatego, że sztuka ta nie wikła się w meandrach cywilizacji, skłania odbiorcę do kontemplacji i doskonalenia wewnętrznego, jest ona dziś jak gdyby drugim, lepszym wcieleniem sztuki”. (Izabela Marczak, Działalność społeczna i twórczość artystyczna Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza, praca magisterska pod kierunkiem prof. Janusza Boguckiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1982.)