Fundacja Arton
  • popiel_2016_arton_496.jpg
  • popiel_2016_arton_497.jpg
  • popiel_2016_arton_498.jpg

In. Sytuacja topograficzna

rok powstania:

1980

technika:

fotografia czarno-biała

wymiary:

17,4 x 11,8 cm - 21,5 x 15 cm

numer inw.:

popiel_2016_arton_496-498

Jerzy Fedorowicz

słowa kluczowe:

in Sytuacja topograficzna osieki Ludmiła Popiel Jerzy Fedorowicz

Izabela Marczak pisze:


„Sytuacja topograficzna ilustrująca teorię dwoistości sztuki zwizualizowaną w modelu Sztuka poza sztuką. Ilustruje on w prosty, modelowy sposób skomplikowaną sytuację dwoistości sztuki. Dowodzi przy tym, że czasy dzisiejsze preferują istnienie sztuki spod „pola kultury”, sztuki „obszaru egzystencjalnego”, dając jej szansę przewagi nad „sztuką manipulowaną” głównie dlatego, że sztuka ta nie wikła się w meandrach cywilizacji, skłania odbiorcę do kontemplacji i doskonalenia wewnętrznego, jest ona dziś jak gdyby drugim, lepszym wcieleniem sztuki”. (Izabela Marczak, Działalność społeczna i twórczość artystyczna Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza, praca magisterska pod kierunkiem prof. Janusza Boguckiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1982).