Fundacja Arton
  • popiel_2016_arton_491.jpg
  • popiel_2016_arton_492.jpg
  • popiel_2016_arton_493.jpg
  • popiel_2016_arton_494.jpg
  • popiel_2016_arton_495.jpg
  • popiel_2016_arton_503.jpg
  • popiel_2016_arton_504.jpg

Synchron

rok powstania:

1977

technika:

Fotografia czarno-biała

wymiary:

18 x 13 cm

numer inw.:

popiel_2016_arton_491-495, popiel_2016_arton_503-504

Stanisław Fijałkowski

słowa kluczowe:

Synchron Dłusko Ludmiła Popiel Jerzy Fedorowicz

Zrealizowana przez Stanisława Fijałkowskiego dokumentacja fotograficzna działania pt. Synchron, w którym Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz połączyli kierunki przestrzenne wskazane przez uczestników akcji w jeden geometryczny układ. Praca ta dotyka problemu eksploracji miejsca oraz jego obrazu wygenerowanego przez umysł.


Artyści opisali przebieg działania w katalogu Relartacje, Dłusko 1977:


“Dłusko, 9 lutego 1977, godz. 20; 20:05 Uczestnicy zostają podzieleni na trzy grupy. 20:10 Grupy zajmują osobne pomieszczenia izolowane względem siebie. 20:15 Każda grupa otrzymuje identyczna zadanie. Winna podjąć decyzję dotyczącą wyboru jednego z wielu możliwych kierunków dla prostej przecinającej przestrzeń pomieszczenia, jakie zajmują. Jako model symbolizujący prostą zostaje przyjęty odcinek listwy o długości 120 cm, pomalowany na czerwono. Identyczne rekwizyty otrzymują wszystkie grupy. Inicjatorzy działań zobowiązują każdą grupę do podania motywów decydujących o wyborze. 20:20 Początek kształtowania się sesji. 20:35 Grupy informują inicjatorów o swoich decyzjach i podają uzasadnienie. 20:45 Zostaje dokonana dokumentacja zdecydowanych kierunków oraz notacji motywów wyboru. Dłusko, 10 lutego 1977, godz. 12:00. Plan drugi /w pobliskim lesie/ Inicjatorzy w wybranym przez siebie miejscu i ustalonym z wyboru punkcie dokonują przecięcia trzech wybranych a z dokumentowanych poprzedniego dnia kierunków zdecydowanych przez uczestników. Zabieg przecięcia zostaje dokonany za pomocą tych samych rekwizytów /czerwone listwy/ użytych poprzednio w działaniach grup. Wynik zostaje przedstawiony uczestnikom akcji”.