Fundacja Arton
  • popiel_2016_arton_524.jpg
  • popiel_2016_arton_525.jpg

Wykres linii horyzontu. Pejzaż obiektywny - rękopis

rok powstania:

1973

technika:

rękopis

wymiary:

30 x 20,9 cm

numer inw.:

popiel_2016_arton_524-525

Jerzy Fedorowicz

słowa kluczowe:

pejzaż obiektywny horyzont Ludmiła Popiel Jerzy Fedorowicz

Odręczna notatka opisująca przebieg działania malarskiego przeprowadzonego w 1973 roku nad jeziorem Jamno, którego owocem stała się seria sześciu obrazów pod wspólnym tytułem Pejzaż obiektywny (w zbiorach Muzeum w Koszalinie).

11:45 Artyści, uczestnicy zdarzenia otrzymują sześć białych płócien. Autorzy wydarzenia proponują takie ustawienie płócien w polu widzenia obiektywu, aby płaszczyzny płócien trzymane pionowo zostały przecięte linią horyzontu. 11:55 Uczestnicy ustawieni przed obiektywem trzymają płótna pionowo wzdłuż linii prostej „łapiąc” w kadr fragment horyzontu. Linia zostaje odwzorowana za pomocą linki trzymanej przez dwóch uczestników. 11:58 Na prośbę autorów Stanisław Fijałkowski sprawdza przez obiektyw zgodność odwzorowania linii horyzontu. 12:00 Na płótnach zostaje odbity ślad linki, a tym samym linii horyzontu. Nieco później autorzy wydarzenia malują niebieskim kolorem dolne części płócien, po linię horyzontu.