Fundacja Arton
 • hansen_128_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_133_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_131_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_134_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_129_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_126_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_123_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_125_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_124_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_116_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_117_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_115_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_121_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_122_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_119_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_120_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_118_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_109_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_110_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_111_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_112_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_113_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_114_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_106_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_104_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_99_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_108_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_98_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_103_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_102_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_105_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_101_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_95_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_96_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_100_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_127_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_132_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg
 • hansen_130_arton_2012_dom_wlasny_sedziowska_1955.jpg

Dom własny Zofii i Oskara Hansenów przy ul. Sędziowskiej 3 w Warszawie

rok powstania:

1951-55

Dwie prywatne przestrzenie Zofii i Oskara Hansenów: warszawskie mieszkanie przy ul. Sędziowskiej 3 oraz dom w Szuminie, powstały według ich wspólnych projektów. W tych wnętrzach toczyło się życie rodzinne, były one także miejscem pracy obojga architektów oraz ich współpracowników i przyjaciół.
Mieszkanie przy Sędziowskiej, zbudowane w latach 1955-56, nie zachowało się. Pozostały po nim plansze z planami architektonicznymi, narysowane przez Zofię Hansen oraz fotografie autorstwa Edmunda Kupieckiego. Zdjęcia nie stanowią dokumentacji w ścisłym znaczeniu tego słowa, są raczej osobistym spojrzeniem Kupieckiego na przestrzeń, w której często bywał. Mają one także swój ważny walor archiwalny, pokazują bowiem praktyczne aspekty funkcjonowania idei formy otwartej w rzeczywistości PRL. Przestrzeń została zaaranżowana, z konieczności, przy pomocy często prowizorycznych i najtańszych materiałów, jej zaistnienie to efekt kompromisu między ideą a praktyką codzienności. Mieszkanie Hansenów generuje, jak w soczewce, problemy z którymi borykali się architekci realizując praktycznie wszystkie swoje projekty.
Dom w Szuminie nad Bugiem powstawał stopniowo, etapami, od 1969 roku. Pomysły na kolejne fragmenty budynku były dyskutowane w gronie rodzinnym, pojawiały się naturalnie, wynikały z potrzeb jego mieszkańców. To tu odbywały się plenery z udziałem studentów Hansena, to w Szuminie Zofia i Oskar spędzili ostatnie lata swojego życia, zmuszeni do opuszczenia mieszkania przy Sędziowskiej.