Fundacja Arton

Jan Świdziński. Z cyklu: Rozmowy o sztuce, katalog

technika:

maszynopis

wymiary:

11 stron, A4

numer inw.:

swidzinski_arton_2013_nina_26

licencja:

własność: Jan Świdziński

Digitalizację obiektu dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna