Fundacja Arton

Prendere position (Zająć pozycję)

rok powstania:

1988

wymiary:

a4, 6 stron

numer inw.:

swidzinski_arton_2013_1052_1.pdf

licencja:

własność: Jan Świdziński

Digitalizację dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna

artykuł z czasopisma "Inter. Art Actuel", Quebeck, Kanada